Linux之常用的压缩解压缩命令

记录一下平时常用到的压缩解压缩命令,免去每次查找的麻烦(不断完善)

1 解压命令

 • tar -xvf filename.tar
 • tar -zxvf filename.tar.gz
 • tar -zxvf filename.tgz
 • tar -jxvf filename.tar.bz2
 • tar -xZvf filename.tar.Z
 • unrar e filename.rar
 • unzip filename.zip -d filepath
 • tar.xz文件解压:先xz -d xxx.tar.xz到tar,然后tar xvf xxx.tar

2 压缩命令

 • tar -zcvf filename.tar.gz filename
 • zip filename.zip filename
 • zip -r location.zip location
已标记关键词 清除标记
©️2020 CSDN 皮肤主题: 游动-白 设计师:白松林 返回首页